Leiarkonferansen 2023- Presentasjonar 09.02.

Thomas Nordahl- PP-tjenesten og profesjonelle læringsfellesskap i barnehage og skole

Torhild Molland- Årsplanarbeid i samarbeid med NLA.

Brynhild Herheim Sveio) og Johanne Geitung Håvik (Espira Bømlo)- Overgang frå barnehage til skule og sfo.

Heine Larsen (Espira Salamonskogen) og Tone Osestad Baugstø (Rubbestadneset skule)- Å vere lærarutdanningsbarnehage og lærarutdanningsskule for HVL.