Kurs i vurdering av skriftlege tekstar- Engelsk

Stord folkehøgskule Osen 5, Leirvik, Stord, Norway

Det vert kurs i vurdering av skriftlege tekstar i Engelsk 18.01.24. Målgruppe er sensorar og faglærarar på ungdomstrinnet. Kurset vert halde på Stord folkehøgskule. Lunsj er inkludert.