Leiarkonferansen 2023- Presentasjonar 09.02.

Thomas Nordahl- PP-tjenesten og profesjonelle læringsfellesskap i barnehage og skole

Torhild Molland- Årsplanarbeid i samarbeid med NLA.

Brynhild Herheim Sveio) og Johanne Geitung Håvik (Espira Bømlo)- Overgang frå barnehage til skule og sfo.

Heine Larsen (Espira Salamonskogen) og Tone Osestad Baugstø (Rubbestadneset skule)- Å vere lærarutdanningsbarnehage og lærarutdanningsskule for HVL.

Julemøte i Kvinnherad

Øvst frå venstre: Anne Sofie Bjelland Kjeka, Mona Sævik Rasmussen, Hege H. Steindal og Dagfinn Garnes Johnsen. I midten frå venstre: Mone Nilsen, Mariann Jacobsen Hilt, Heidi Anita Solheim og Petter Steen jr. Og framme frå venstre: Elisabeth Nygaard, John Karsten Raunholm, Ragnhild Storebø og Signy Prestnes.

Fredag 09.12. hadde me felles leiarmøte for Styringsgruppa, Barnehagegruppa og Grunnskulegruppa i FOS. Tema for møtet var handlingsplan for 2023 og visjon for FOS i framtida. I tillegg til dette fekk me presentasjon av heildagsskulen til Hatlestrand skule og Newtonrommet på Husnes. Veldig spennande!

Tusen takk til Anne Sofie, Heidi og Signy for at de laga så fint i stand til oss!