Skule

FOS samarbeider for auka kompetanse og kvalitet i grunnskulen.


Relatert

  • Munnleg eksamen

    Dette er ei oversikt over sentrale datoar for avviklinga av munnleg- og munnleg-praktisk eksamen i FOS- skulane. Sida vert oppdatert etter kvart som datoane vert opplyste frå udir. FOS har kvart år bruk for ca. 100 sensorar. Det er viktig at skulane rekrutterer minst like mange sensorar som ein treng sjølv. Oppdaterte endringar finn de … Hald fram med å lese «Munnleg eksamen»