Forum for oppvekst i Sunnhordland

Samarbeid for å styrka kompetanse og kapasitet innan oppvekstsektoren.

Aktuelt

Eksamensverkstader (workshops) hausten 2024

Datoar for eksamensverkstad (workshop) i munnleg eksamen for skuleåret 24/25 vert: Tysdag 26.11.- Engelsk Onsdag 27.11.- Matte/naturfag Torsdag 28.11.- Norsk, Krle og Samf.fag. Stad: Stord folkehøgskule Målgruppe er interne og

Les meir

Kurskalender