Forum for oppvekst i Sunnhordland

Samarbeid for å styrka kompetanse og kapasitet innan oppvekstsektoren.

Aktuelt

Munnleg eksamen i Samfunnsfag, Krle og Norsk

Materiell ein arbeidde med på kurs for eksaminatorar og sensorar november 2023. Presentasjonen som vart nytta: Kjenneteink på måloppnåing frå udir: Kjennetegn på måloppnåelse – norsk 10. trinn (udir.no) Kjennetegn

Les meir

Munnleg eksamen i framandspråk

Her er litt materiell som kan nyttast ved førebuing og gjennomføring av munnleg eksamen i 2. framandspråk. Desse dokumenta vart nytta på eksamensworkshop 22.11.23. Her er to sett med forslag

Les meir

Kurskalender