Grunnskulegruppa

Samansetjing:

Skulefagleg rådgivar frå kvar kommune. Grunnskulegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk.

Oppgåver:

Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og etterutdanning og vidareutdanning innanfor grunnskule og vaksenopplæring . Grunnskulegruppa skal og på oppdrag eller etter avtale med Styringsgruppa stå for gjennomføring av andre kvalitetsutviklingstiltak samt koma med innspel på nye tiltak. Saman med representantar for FOS-kommunane, har og gruppa ansvar for regionale tiltak innan Den kulturelle skulesekken (DKS)i Hordaland.

Leiing: Gruppa syter sjølv for val av leiar og nestleiar for minimum eitt år om gangen.

2019/2020 er Grunnskulegruppa slik samansett:

Petter Steen, leiar – Sveio
53 74 80 94
petter.steen@sveio.kommune.no

Kristine Sætre – Bømlo
53 42 30 66
kristine.saetre@bomlo.kommune.no

Dagfinn Garnes-Johnsen – Etne
53 75 81 25
dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no

Mone Nilsen, leiar – Fitjar
97 08 95 98
moni@fitjar.kommune.no

Heidi Anita Solheim – Kvinnherad
48 89 56 33
heidi.solheim@kvinnherad.kommune.no>

Siri Marie Erland, nestleiar – Stord
91 15 04 00
siri.marie.erland@stord.kommune.no

Bjørn Tore Enerstvedt, dagleg leiar – FOS
92 09 36 81
bjorn.tore.enerstvedt@sveio.kommune.no