BTI – Betre tverrfagleg innsats

BTI er ein samhandlingsmodell for tenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knytta undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre heilhetlig og koordinert innsats utan at det vert brot i oppfølginga. BTI bidreg til tidleg innsats, samordning og medveknad. Modellen gir ei oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å retta opp svikt i samhandling mellom tenester både på lokalt, regionalt og statleg nivå.

BTI-modellen egnar seg både som et hjelpemiddel for å ta strategiske beslutningar, og systematiserer og beskriv det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knytta undring eller bekymring til. Informasjonsbrosjyre om BTI

BTI-modellen nytta i Stord, Fitjar, Kvinnherad og Bømlo finn du her