Barnehagegruppa

Samansetjing: Barnehagefagleg rådgivar frå kvar kommune. Barnehagegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk

Oppgåver: Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og etterutdanning innanfor barnehagesektoren. Barnehagegruppa skal og på oppdrag eller etter avtale med Styringsgruppa stå for gjennomføring av kvalitetsutviklingstiltak samt koma med innspel på nye tiltak.

Leiing: Gruppa syter sjølv for val av leiar og nestleiar for minimum eitt år om gangen.

Desse er med i Barnehagegruppa :

Gunnhild Staupe  – Sveio
99 61 96 74
gsaks@sveio.kommune.no

Kristin Skare, leiar – Bømlo
95 75 01 51
kristin.skare@bomlo.kommune.no

Dagfinn Garnes Johnsen, nestleiar  – Etne
53 75 81 25
dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no

Mone Nilsen – Fitjar
97 08 95 98
moni@fitjar.kommune.no

Signy Aa. Prestnes – Kvinnherad
91 64 33 79
signy.aarre.prestnes@kvinnherad.kommune.no

Ragnhild Storebø – Stord
53 49 69 14
ragnhild.storeboe@stord.kommune.no

Bjørn Tore Enerstvedt, dagleg leiar – FOS
92 09 36 81
bjorn.tore.enerstvedt@sveio.kommune.no

Møteplan