Kulturskulegruppa

Samansetjing: Kulturskulerektor frå kvar kommune. Kulturskulegruppa sine medlemmar har ikkje varafolk.
Oppgåver: Gruppa skal kartlegge trong for, ta initiativ til, samt arrangere kurs innanfor kulturskulesektoren. Kulturskulegruppa skal og på oppdrag eller avtale med Styringsgruppa stå for gjennomføring av andre kvalitetsutviklingstiltak samt koma med innspel på nye tiltak.
Leiing: Gruppa syter sjølv for val av leiar og nestleiar for minimum eitt år av gongen og står sjølv for møteinnkalling og referat.

 

2018/2019 er Kulturskulegruppa slik samansett:

Stein Høyland – Bømlo
92 86 52 83
stein.hoyland@bomlo.kommune.no

Morten Odeen – Etne
90 88 06 77
morten.odeen@etne.kommune.no

Håvard Kroka – Fitjar
90 87 55 94
hakr@fitjar.kommune.no

Kirill Zimin – Kvinnherad
45 66 58 92
kirill.zimin@kvinnherad.kommune.no

Anne Lene Østvold Jordåen – Stord
48 04 33 86
anne.lene.ostvold.jordaen@stord.kommune.no

Pål Jøsok – Sveio
90 11 65 25
paal.josok@sveio.kommune.no

Leiar: Anne Lene Østvold Jordåen

Austevoll og Tysnes møter og i kulturskulegruppa.