Skule

FOS samarbeider for auka kompetanse og kvalitet i grunnskulen.

Munnleg eksamen

FOS har kvart år bruk for ca. 100 sensorar. Rekruttering av minst like mange sensorar som ein treng sjølv, er eit must. Oppdaterte endringar finn de på

Les meir »

Andre utval

–  Eksamensgruppa – har representantar for alle kommunane. Til vanleg to møte årleg. Har m.a. laga regionale og lokale  instruksar som styrer avviklinga av munnleg eksamen.

Les meir »

Kulturskulegruppa

Samansetjing: Kulturskulerektor frå kvar kommune. Kulturskulegruppa sine medlemmar har ikkje varafolk. Oppgåver: Gruppa skal kartlegge trong for, ta initiativ til, samt arrangere kurs innanfor kulturskulesektoren.

Les meir »

Grunnskulegruppa

Samansetjing: Skulefagleg rådgivar frå kvar kommune. Grunnskulegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk. Oppgåver: Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og

Les meir »

Den kulturelle skulesekken

FOS kommunane samarbeider kvart år om eitt felles regionalt prosjekt innanfor den kulturelle skulesekken (DKS). Dei siste åra er det ”Eg byggjer meg ein båt” som

Les meir »

Utdanningsval

Den reviderte læreplanen i Utdanningsvalg gjelder fra skoleåret 2015/2016 og erstatter læreplanen fra 2008. Faget utdanningsvalg ble innført med Kunnskapsløftet i 2006, og den første

Les meir »