Skule

FOS samarbeider for auka kompetanse og kvalitet i grunnskulen.

Munnleg eksamen

FOS har kvart år bruk for ca. 100 sensorar. Rekruttering av minst like mange sensorar som ein treng sjølv, er eit must. Oppdaterte endringar finn de på

Les meir »

SFO-nettverk i FOS

Neste samling vert torsdag 08.11. Då får vi besøk av Øystein Vihovde som er SFO leiar ved Vardenes skole i Stavanger. Kva for grep gjorde dei då deira

Les meir »