Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne

Kurshaldar: Hanne Holland

24. januar 2020 kl. 9:00 - 14:45

I arbeidet med barn og ungdom med utfordrende atferd blir bevisste voksne det aller mest sentrale: Bevisste voksne som kan kommunisere og samhandle godt med barn og ungdom, og som forstår at det er den voksne som har ansvar for relasjonen. Det er den voksne som kan påvirke og endre fastlåste situasjoner. Hvis ikke vi voksne er en del av løsningen, så er vi en del av problemet (Watzlawick mfl. 1980).

Meir info kjem!

Detaljar:

Dato
24. januar 2020
Tid:
9:00 - 14:45
Kategori:

Arrangør

FOS

Kurshaldarar

Kurshaldar
Hanne Holland
Beskrivelse

Hanne Holland er cand.paed.spec. med embetseksamen i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo.

Hun har bred erfaring fra arbeid med barn og ungdom på arenaer som barnehage, spesialskole, PPT og også det statlige barnevernet Bufetat som MST-terapeut.  Forfatteren driver i dag Kontekst AS, med utstrakt kursvirksomhet innenfor temaet atferdsvansker hos barn og unge – med vekt på de voksnes rolle i relasjonen.

Nettside

Lokale

Ikkje bestemt

Registrer

Ver den første!

Når du meld deg på så aksepterar du vilkår for registrering på fos-sunnh.no
Tribe Loading Animation Image