Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

  • Denne hending er over.

Skuleleiarnettverk: «Læringsleiing i framtidas skule- fagfornyinga; moglegheiter og forventningar» Del 2

Kurshaldar: Ingelin Burkeland, Seniorrådgjevar KS konsulent

22. april kl. 8:30 - 12:00

«Tida mer er i er på mange måter eksamen i leiing!  Me vert dagleg utfordra på å vere den gode læringsleiaren som skal løyse oppgåver me ikkje har sett for oss, i kontekstar som er nye og annleis, med stadige endringar i føringar og forventningar fra nasjonalt hald.  Samtundes skal me vere drivkrafta til å fremje livslang læring og livsmeistringsopplevingar for den einskilde elev.

I dette kan det å halde fast på noko og kjenne på at det gjev meining, meistring og motivasjon, vere ei viktig energikjelde.   Utviklingsarbeid og felles møteplassar der ein får dele og læra av kvarandre og kjenne på samhald og samskaping kan vere ei slik kjelde, som kanskje nett no er viktigare enn nokon gong.  Me er i noko no, me skal tilbake til noko, men kva det er me kjem tilbake til veit me enno ikkje.  Korleis kan me bruke situasjonen me er i til å utvikle oss individuelt og kollektivt til noko betre?  Kva har me gjort i denne tida som har vore særleg nyttig? Korleis veit me kva som har vore nyttig, for kven? Kva vil me ta med oss vidare frå det me har lært, og kva vil me legge vekk når me kjem tilbake?  Dette kan vere nyttige spørsmål å reflektere over og ikkje minst kva skal til for at det me har lært vert vidare implementert og kva av gamle mønstre vil me legge vekk.

På bakgrunn av dette ynskjer å invitere til felles samling for alle skuleleiarane i Sunnhordland 22.april.  Hovudmål for dagen er å sjå samanhengar mellom læringsleiaroppdraget frå nasjonalt hald i Fagfornyinga, det profesjonelle læringsfellesskapet og situasjonen me er i.  Det vil verte lagd vekt på erfaringsdeling og refleksjon rundt «gjort-lært-lurt» ved bruk av m.a. lærande-møte-metodikk.  Intensjonen er at det me gjer i fellesskap på leiarsamlinga, kan vere modell for korleis skulane kan jobbe med eige personalet i noverande situasjon for å sikre at dei opplever det gode lærande leiarskapet i praksis.

 

Forslag tidsrame:

08.30-08.45: Kaffi og påkobling

08.45-09.15: Fellesmøte

09.15-10.00: Gruppearbeid

10.00-10.15: Pause

10.15-10.45: Fellesmøte

10.45-11.30: Gruppearbeid

11.30-12.00: Fellesmøte inkludert evaluering

Påmeldingsfrist: Måndag 20. april kl. 20.00

 

Detaljar:

Dato
22. april
Tid:
8:30 - 12:00
Kategoriar:
,

Lokale

Digitalt, Microsoft teams
Norway

Arrangør

FOS

Kurshaldarar

Kurshaldar
Ingelin Burkeland, Seniorrådgjevar KS konsulent
Beskrivelse

Ingelin Burkeland jobber med lederutvikling, lederveiledning og teamutvikling for ledergrupper på alle nivå i kommuner og fylkeskommuner. Hun har solid erfaring fra implementerings- og endringsprosesser, teamutvikling, og som foredragsholder. Ingelin er tilknyttet KS-Konsulents kompetanseteam rettet mot barnehage og skole. Ingelin er særlig opptatt av motivasjon for jobb og læring på individ-, team- og organisasjonsnivå. Hun har jobbet mye med implementering av flere ulike programmer for pedagogisk utvikling.

Ingelin er lektor med tilleggsutdanning der ledelsespsykologi og master i Utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo inngår. Masteren omhandlet jobbmotivasjon og mellomledere i skolen. Arbeidserfaringen strekker seg fra pleiemedhjelper på sykehjem og i hjemmehjelpstjenesten, assistent i barnehage, lærer på ungdomsskole, inspektør og avdelingsleder på barneskoler, og rektor på kombinert skole. Ingelin skriver for Dafolo AS og har publisert artikler om ledelse i det danske tidsskriftet «Skolen i morgen».

Nettside

Registrerte deltakarar

NamnArbeidsstad - Eining
Linda HellenBarne og Familietenesta
Christin KlubbenBremnes Ungdomsskule
Marianne StaddelandBremnes ungdomsskule
Torunn LaurhammerBremnes ungdomsskule
Solrunn Irene KvamenBremnes ungdomsskule
Nina BernhardsenBringedalsbygda skule
Agnes KorneliussenBæmlo PPT
Ann Helen Tveit HopeBømlo BFT, PPT
Stein HøylandBømlo Kulturskule
Julia Lorgen HartvigsenBømlo PPT
Bente Hovland BergtunBømlo PPT
Kari Friis SortlandBømlo vaksenopplæring
Mone NilsenFitjar kommune
Vibeke DahlFoldrøy skule
Maryann SteinsbøGilje skule
Kristin IsdalHalsnøy skule
Jorunn Teigen SætreHalsnøy skule
Margrethe EideHillestveit skule
Hjørdis ØsterbøHusnes ungdomsskule
Silje Eide RustenHusnes ungdomsskule
Mariann RisdalHusnes ungdomsskule
Pål HellandHystad skule
Heidi SolheimKvinnherad
Hanna Haugan SolheimKvinnherad kommune
Anita EriksenLangeland skule
Solfrid fauskanger PedersenMoster skule
Merete FjellheimMoster skule
Pål RosethNordbygdo ungdomsskule
Pål RosethNordbygdo ungdomsskule
Anne Hege RogneNordbygdo ungdomsskule
Anne Beate SundeNysæter ungdomsskule
Elisabeth HaldorsenPPT
Birgit Sønstabø EsperøPPT, Barne og familietenesta
Jorunn SortlandPPT, Barne og familietenesta,
Thor-Gunnar BakkeRimbareid
Trude MathiesenRimbareid skule
Aina Kristin HaalandRimbareid skule
Bjørn Olav TveitRosendal skule
Tone BaugstøRubbestadneset skule
Geir HolmeRubbestadneset skule
Kristin SkareRådhuset/heimekontor
Anne Grethe BergeSkarveland skule
Anne-Grethe BergeSkarveland skule
Steinar RossetStord vaksenopplæring
Ingerid Mæland InnværSvortland skule
Kari ØstensenSvortland skule
Hilde AndersenSvortland skule
Eli MelingSvortland skule
Kari BraathenTjødnalio skule
Kristine VikanesTjødnalio skule
Marie Elisabeth KVINNHERAD KOMMUNE - Undarheimn skuleUndarheim skule
Marion HagaUndarheim skule
Eva RefvikUndarheim skule
Odd Steinar ArnesenUskedalen skule
Frode GaasdalValen skule.
Olaug HovdaVåge skule
Hege Mehammer TofteØyatun skule
Mette HvidevoldØyatun skule

Registreringar er stengd for denne hendinga.