Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

  • Denne hending er over.

Leiarkonferansen 2021

27. oktober 2021 kl. 9:30 - 28. oktober 2021 kl. 15:00

Velkommen til Leiarkonferansen 2021!

 

Laget rundt barn og unge

Kva krev oppvekstreforma av oss som leiarar?

 

Onsdag 27.10: SAL: MARITIM HALL

Program:

09.30 Opning og velkommen

10.00 Kristian Øen, NLA – Kunsten å balansere – Empatisk støtte og kritiske diskusjoner i fagmiljøet
I overordnet del av læreplanen heter det at «Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap
der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og
videreutvikler sin praksis». Hva innebærer dette i forhold til utvikling av en inkluderende
praksis, og hva kreves for å etablere et reflekterende og kritisk profesjonsfellesskap. Økten vil kombinere foredrag og arbeid i grupper.

12.30 Lunsj

13.30 Peder Haug, Høgskulen i Volda
1. Kva var bakgrunnen for å erstatte omgrepet integrering med omgrepet inkludering?
2. Om dei sentrale omgrepa og utfordringane knytte til forventningane om inkluderande
læringsmiljæ (gjeld også nokre av dei sentrale momenta frå Meld. St. 6 (2019-2020)).

15.30 Avslutning dag 1
Pausar vert lagt inn ved behov.

20.00 Middag – sosialt og kulturelt samvær i Scandic Maritim hall

 

Torsdag 28.10: SAL: MARITIM HALL

07.00 – Frukost

Program:

08.30 Marco Elsafadi

10.00 Pause. Utsjekk av romma må takast i pausen

10.30 Peder Haug, Høgskulen i Volda
• Korleis møte utfordringane nemnde i del 1?
• Om evidens og inkluderane opplæring

12.15 lunsj

13.15 Kjetil Andreas Hansen, Karmøy PPT – Et godt lag rundt barnet – hvordan lykkes vi?
Barnehage, skole og hjelpeapparatet stilles overfor stadig tydeligere krav og forventninger om å avdekke barn og unges utfordringer så tidlig som mulig og å løse disse innenfor et inkluderende felleskap. Hva krever dette av lederskap i oppvekstsektoren og hvordan kan vi lykkes med å skape
et godt og robust lag rundt barn og unge?

15.00 Avslutning
Pausar blir lagt inn etter behov.

Målgruppe:
Leiarar i barnehage, skule, PPT, kulturskule og vaksenopplæring

Påmeldingsfrist: Påmelding stengt

NB! skriv under “Anna” kva kurspakke du vil ha


Prisar (med atterhald om justering): (den siste summen gjeld deltakarar utanfor FOS området)
A) Full kurspakke m/ overnatting i enkeltrom: kr 2800 (3500),-
B) Full kurspakke m/overnatting i dobbeltrom kr 2400 (3200),-
C) Dagpakke begge dagar eksl middag ” 1000 (1500),- per dag.
E) Middag (for dei med dagpakkar) ” 300 (400),-

Hotellet tilbyr tilknytningsdøgn for deltakarane for kr 1110,- (enkeltrom) – kr 1365(dobbeltrom). Dette må bestillast og gjerast opp for direkte med hotellet. Bruk «FOS leiarkonferanse» som stikkord ved bestilling.

Vår kontaktperson: Sara Bore ,tlf. +47 52 86 32 63 • Mail: Sara.Bore@hotelmaritim.no

For meir informasjon :
Bjørn Tore Enerstvedt, 92093681
bjorn@sveio.kommune.no

Detaljar:

Start:
27. oktober 2021 kl. 9:30
Slutt:
28. oktober 2021 kl. 15:00
Kategoriar:
,

Arrangør

FOS

Lokale

Scandic Maritim hotell
Åsbygata 3
Haugesund, Rogaland 5528 Norway
+ Google-kart