Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

Elevar med psykiske vanskar – kjenneteikn og tiltak

Kurshaldar: Belinda Ekornås

29. januar 2021 kl. 8:30 - 10:30

Dette er eit 2-timars føredrag, som kan vera eit godt utgangspunkt for vidare arbeid (resten av dagen) på eigen arbeidsstad.

Kl. 08.30 – 10.30

Elever med psykiske vansker har større utfordringer med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har derfor behov for mer og tettere oppfølging i skolehverdagen. Kursholder gir deg oppdatert kunnskap om hvordan vi kan hjelpe og støtte disse elevene slik at de føler seg inkludert og opplever mestring både faglig og sosialt.

Dette kurset handler om barn som kan være vanskelig både å forstå og støtte fordi de reagerer sterkere eller annerledes enn jevnaldrende. Tiltak som er nyttige for medelever kan føre til sinneutbrudd eller tilbaketrekning og i verste fall skolefravær for disse barna. Kunnskap om barn som er over- eller underaktivert gir grunnlag for å drøfte virksomme tiltak for å støtte barna.

I løpet av kursdagen vil du få forslag til tiltak for å hjelpe barn med psykiske vansker å regulere sinne, aktivitet og engstelse. Tiltak som støtter barnas regulering bidrar til at de kan få bedre faglig og sosial tilpasning. Det vil bli presentert konkrete forslag til endringer i skolehverdagen for å hjelpe barna å oppleve mestring faglig og for å forebygge konflikter i overgangssituasjoner og friminutt.

Kursinnhold

  • Hvordan påvirker reguleringsvansker barna, både over- og underaktivering?
  • Hvordan kan vi hjelpe barn til å regulere følelser og aktivitet når de er i en utfordrende situasjon?
  • Forebygging av sinneutbrudd, uro og tilbaketrekking gjennom tilpasninger over tid
  • Støtte til opplevelse av mestring i skolehverdagen
  • Styrke sosial tilhørighet gjennom konkrete tiltak for å forebygge og unngå konflikter og sinneutbrudd

Gjøre avtaler med barnet og sammen finne forslag til løsninger på det som er vanskelig

Detaljar:

Dato
29. januar 2021
Tid:
8:30 - 10:30
Kategoriar:
,

Arrangør

BRO AOF

Kurshaldarar

Kurshaldar
Belinda Ekornås
Beskrivelse
Nettside

Lokale

Digitalt, Microsoft teams
Norway + Google-kart

Registrer

Ver den første!

Når du meld deg på så aksepterar du vilkår for registrering på fos-sunnh.no
Tribe Loading Animation Image