Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

Barnehagen som lærande organisasjon

Kurshaldar: Anne Holsæter Nordbye

29. januar 2021 kl. 8:30 - 10:30

– sett i sammenheng med rammeplanen

Barnehagen skal være en lærende virksomhet. Rammeplanen beskriver barnehagen som en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.

Innhold:

 • Hva kjennetegner en lærende organisasjon?
 • Hvordan vurdere egen virksomhet og jobbe systematisk med dette for å utvikle organisasjonen?
 • Hvilke utfordringer har en leder i fremtidens barnehage i arbeidet med å gjøre barnehagen til en ekte lærende organisasjon?
 • Hvordan kan vi vite at vår organisasjon er lærende?
 • Barnehagens verdigrunnlag – hvordan kan vi jobbe systematisk med dette?
 • Hva er viktig for vår barnehage – hvordan skal barnehagens verdigrunnlag synes i vår virksomhet?

 

Kursholder:

Anne Holsæter Nordbye er barnehagelærer med videreutdanning i endringsledelse og personalledelse, og styrerutdanning fra BI. Hun har 20 års erfaring fra arbeid i og med barnehage, fra assistent til pedagogisk leder, styrer og seksjonsleder. Barnehagene Anne sist var leder for deltok i et forskningsprosjekt i regi av Utdanningsforbundet, om vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen. Anne er nå områdeleder i team for avdeling oppvekst i Nordre Follo kommune.

Anne har en varm og praksisnær formidlingsevne, og holder kurs om flere tema innenfor det barnehagefaglige; lek, de yngste barna, barn i risiko, tilstedeværelse (voksenrollen), grenser, vurdering, verdigrunnlaget, barnehagen som lærende organisasjon og implementering av rammeplan.

Her er et par eksempler på Annes skreddersydde kursdager:

Et godt barnehagemiljø – med vekt på voksenrollen og inkludering

 • Relasjonskompetanse
 • Hvordan arbeide systematisk med refleksjon og evaluering av egen praksis

Psykososialt miljø for barn og voksne – Livsmestring og psykisk helse – Voksenrollen

 • Hvordan lede arbeidet med psykososialt miljø for barn og voksne i barnehagen?
 • Hvilken betydning har barnehager av høy kvalitet for barns livsmestring og psykiske helse?
 • Hvilke faktorer virker forebyggende på psykisk helse i barnehagen, og hvordan kan           vi kvalitetssikre arbeidet med dette?
 • Betydningen av voksnes tilstedeværelse for barns psykososiale miljø, psykiske helse og trivsel
 • Hvordan vurderer vi barns trivsel i barnehagen? Hvilke faktorer er det viktig å ha fokus på for barnehager av høy kvalitet?Barns trivsel er de voksnes ansvar.

Annes kurs er stappfulle av praksisfortellinger, humor og alvor, og det er alltid rom for aktiv dialog og refleksjon!

 

 

Detaljar:

Dato
29. januar 2021
Tid:
8:30 - 10:30
Kategoriar:
,

Arrangør

BRO AOF

Kurshaldarar

Kurshaldar
Anne Holsæter Nordbye
Beskrivelse
Nettside

Lokale

Digitalt, Microsoft teams
Norway + Google-kart

Registrer

Ver den første!

Når du meld deg på så aksepterar du vilkår for registrering på fos-sunnh.no
Tribe Loading Animation Image