Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

Barnehageleiarnettverket i FOS – Første samling

Kurshaldar: Ingelin Burkeland, KS konsulent

19. mars kl. 13:00 - 16:00

FOS legg opp til 4 samlingar i 2021

Nettverkssamling 1: Barnehageleder og barnehageeier

Struktur, kultur og ledelse for lek og læring

Mål: Erkjenne behov for endring

Forankring, fremdriftsplan, felles mentale modeller for kjernespørsmålene.  Hvor skal vi, hvor er vi, hva bør være vårt neste steg, hva kan hindre oss, hvordan overkomme disse og hvordan vet vi når vi lykkes. Det profesjonelle lærende fellesskapet, inkluderende barnehagemiljø og aktivitetsplikten.

Aktuelle verktøy og metoder: Stjernestigen, menti, medvirkende prosesser, forventningsavklaringer.

 

Pris: 250,- per deltakar ved digitale samlingar, 500,- ved fysiske samlingar

 

Rammeplanen og LK20 vektlegger begge barns- og elevers medvirkning og betydning av å bidra inn i egen og andres læring, samt ha tiltro til eget utviklings-potensiale.  Gjennomgående i alle nasjonale styringsdokument tilknyttet oppvekst og i nyere forskning er «livsmestring», og hvordan ledelse kan gjøre en forskjell for å nå målet om høyest mulig grad av livsmestring for det enkelte barn/elev, og ruste den fremtidige voksne for et best mulig liv i fellesskap i samfunnet.

I lys av pågående situasjon verden over, vil godt lederskap og læringsledelse under (og etter) covid19, samt organisasjonsutviklings-muligheter fra situasjonen vi har vært i og er i, være sentralt. Den røde tråden gjennom bistandsperioden, som også speiler gjeldende nasjonale og lokale styringsdokument, vil være jakten på hvordan ledelse skal gjøre en forskjell for det enkelte barns og elevs opplevde kvalitet både nå og i fremtiden.

Målet med bistanden er å styrke den enkelte barnehage, skole, kommune og region i å skape et godt og inkluderende utviklings- og læringsmiljø for alle barn og elever. Et profesjonelt lærende fellesskap der hver ansatt kjenner på betydning, eierskap og ansvar for det enkelte barns og elevs opplevde kvalitet, sammen med et tydelig og mestringsorientert lederskap, vil bli vektlagt.

1.1.21 innfører regjeringen aktivitetsplikt i for barnehagene.  Det innebærer at barnehagen har et enda større ansvar for å følge med på hvordan barna har det, og gripe inn hvis barnet ikke opplever et trygt og godt utviklingsmiljø i barnehagen. Barnehagen får et eget ansvar for å undersøke og sette inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen.  Aktivitetsplikten gjelder også hvis barnet eller foresatte sier at barnet ikke har det bra. Dette vil kreve enda større grad av systematisk forebyggende arbeid i hver enkelt barnehage, kommune og region.  Det ligger krav om dette i Rammeplanen, men fra 1.januar -21 vil det også være lovpålagt.

Rammeplanen (2017) løfter frem betydningen av barnehagen som en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller.  Slik KS-Konsulent forstår oppdraget blir det å jobbe med det profesjonelle faglige fellesskapet der man legger til rette for å utvikle en felles forståelse for ansvar og roller for det enkelte barns opplevelse av et trygt barnehagemiljø, og samtidig sikrer medvirkning og eierskap i prosessene, derfor særlig sentralt.  Dette tilsvarer også bistand som har vært rettet mot skoleledere og skoleeier så langt.

En av de største fremmerne og hemmerne for god organisasjonsutvikling er organisasjonens mentale modeller (Senge). Dette bekrefter betydningen av å jobbe med felles forståelse for hvilken struktur, kultur og ledelse for lek og læring som er nødvendig for å lykkes med livsmestringsoppdraget i framtidens barnehager og skoler, og hvilke konsekvenser de felles mentale modellene skal få for den enkelte voksnes praksis i barnehagen og i skolen. Ser man den enkelte voksne i barnehage- og skolesamfunnet som leke- og læringslederen, er det en fin inngang for å fremme mening, rolleklarhet, ansvarsfølelse og ikke minst autonomi (jfr. 10-FAKTOR).  Dette utfordrer et ledelsessyn som har fokus på mestringsorientert ledelse, aktivt medarbeiderskap, medvirkende prosesser og utvikling av et godt mestringsklima både for voksne og barn.

Målgruppen for bistanden er barnehageledere, skoleledere og barnehage- og skoleeier.  Overssettelseskompetanse blir særlig viktig, for å lykkes med utvikling av kvalitetsfremmende praksis.  Bistanden vil organiseres slik at noen av samlingene vil være for barnehage- og barnehageeier, og skole- og skoleeeier, og noe av bistanden vil være felles for alle barnehage- og skoleledere og eiere i FOS. Alle samlingene legger stor vekt på høy grad av egenaktivitet og ferdighetstrening, forankret i teori. Bistanden til Forum for oppvekst Sunnhordland vil legge særlig vekt på å bygge felles mentale modeller for helhetlig oppvekst med utgangspunkt i LK20, Rammeplanens og aktivitetspliktens forventninger og mulighetsrom, samt ferdighetstrening for å utvikle den enkelte barnehageleders og skoleleders verktøykasse som igjen kan nyttiggjøres i det enkelte barnehage- og skolesamfunn.

Detaljar:

Dato
19. mars
Tid:
13:00 - 16:00
Kategoriar:
,

Arrangør

FOS

Kurshaldarar

Kurshaldar
Ingelin Burkeland, KS konsulent
Beskrivelse
Nettside

Lokale

Digitalt, Microsoft teams
Norway + Google-kart

Registrerte deltakarar

NamnArbeidsstad - Eining
Heidi Nyrud UppheimBringedalsbygda barnehage
Christine YnnesdalBringedalsbygda barnehage
Solveig VikBringedalsbygda barnehage
Marion Røysland VågeEspira Finnås barnehage
Anita Hilt NøstbakkenEspira Hollund barnehage
Hilde VollEspira Hollund barnehage
Evy BjørkheimEspira Hollund barnehage
Helga KallevikEspira Rubbestadneset
Vivian KorneliussenEspira Rubbestadneset
Cathrine FylkesnesEspira Rubbestadneset
Heine LarsenEspira Salamonskogen
Johanne Geitung HåvikEspira Salamonskogen
Mone NilsenFitjar kommune
Sanna PynnönenFitjarstølane barnehage
Trine Hellesfjord HellesfjordFuruly barnehage
Ingvill Moe LarsenHeiane barnehage
Kristin TaxtKåreviksmarka FUS barnehage AS
Lene Sortland NesseMaurtua Barnehage Bømlo SA
Svanhild HolmeMaurtua Barnehage Bømlo SA
Gro Hege HaldorsenMaurtua Barnehage Bømlo SA
Mona VaageNaustvågen barnehage
Aud Lillian BrandsdalNordbygdo FUS
Anne Kristin AasethNordbygdo FUS barnehage as
Anne Mari V. MatreOlderdalen FUS kulturbarnehage
Kristin SkareRådhuset
Irene Nilsen VinjeSagvåg barnehage avd. Nysæter
Anita BorrevikSagvåg bhg, avd. Tjødnalio
Mariann SteinslandSagvåg maritime FUS barnehage
Ragnhild StorebøStord kommune
Grete KjerpesetSunde barnehage
Cecilie Boland RomsloSunde barnehage
Sylvia KjempenesSunde barnehage
June LølandSunde barnehage
Gunnhild StaupeSveio kommune, rådhuset
Kari VraspillaiSævarhagen og Dalen FUS barnehage
Sigfrid LeifsenTrodlahaugen barnehage
Bodil Fjeldstad StoknesUndarheim barnehage
Gunn Marit FlygansværUndarheim barnehage
Olaug Synnøve FagerheimUndarheim barnehage
Åsta JohnsenUndarheim barnehage
Silje ØyeUndarheim barnehage
Hildegunn GrundvoldValvatna FUS barnehage
Gunnlaug Vågen TjelmelandÅkra barnehage
Aud Jorunn VedøyÅs barnehage

Registrer

Bli med 44 andre!

Når du meld deg på så aksepterar du vilkår for registrering på fos-sunnh.no
Tribe Loading Animation Image