Barnehage

Her kan du lesa aktuelt nytt frå barnehageområdet

Andre utval

–  Eksamensgruppa – har representantar for alle kommunane. Til vanleg to møte årleg. Har m.a. laga regionale og lokale  instruksar som styrer avviklinga av munnleg eksamen.

Les meir »

Barnehagegruppa

Samansetjing: Barnehagefagleg rådgivar frå kvar kommune. Barnehagegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk Oppgåver: Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og

Les meir »

Tilsyn barnehage

FOS held fram med regionale tilsyn etter modellen der 2 tilsynsførarar frå same kommune fører tilsyn i ein annan kommune i samsvar med “byte tenester” prinsippet. I alt

Les meir »