Arkiv og lenkjer

Her er alle artiklar i FOS tilgjengeleg. Ser du etter tidlegare kurs finn du dei enten i Kurskalenderen eller ved å nytte søkefeltet.

Search

Grunnskulegruppa

Samansetjing: Skulefagleg rådgivar frå kvar kommune. Grunnskulegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk. Oppgåver: Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og etterutdanning og vidareutdanning innanfor grunnskulen,

Les meir »

BTI – Betre tverrfagleg innsats

BTI er ein samhandlingsmodell for tenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knytta undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre heilhetlig og koordinert innsats

Les meir »