Utdanningsval

Den reviderte læreplanen i Utdanningsvalg gjelder fra skoleåret 2015/2016 og erstatter læreplanen fra 2008. Faget utdanningsvalg ble innført med Kunnskapsløftet i 2006, og den første læreplanen i faget kom i 2008.

Den regionale planen for faget er nå revidert og i samsvar med sentral læreplan.

Last ned planen for Sunnhordland: FOSlokallaereplan

Plan for utprøving /tidsplan hospitering våren  2018 finn du her: Tidsplan Sunnhordaland