Tilsyn barnehage

FOS held fram med regionale tilsyn etter modellen der 2 tilsynsførarar frå same kommune fører tilsyn i ein annan kommune i samsvar med “byte tenester” prinsippet. I alt har vi nå eit erfarent og godt skulert tilsynskorps på 17 tilsynsførarar. Vi har utforma eit omfattande tilsynsverktøy som blir oppdatert kvart år i samsvar med endringar i lov/forskrift og bruk i praksis. Tilsynsgruppa har og utarbeidd nyttige malar og informasjonskriv. Sjå linkar til ein del av desse samt andre relevante dokument nedanfor.

Nyttige linkar (oppdaterte juli 2019):

Informasjon om tilsyn1920

Brev om tilsyn mal

FOS mal – rapport januar 2019

Lov om barnehager (Barnehageloven)

Nyttig side om tilsyn (Udir)