Skule

FOS samarbeider for auka kompetanse og kvalitet i grunnskulen.

Munnleg eksamen

FOS har kvart år bruk for ca. 100 sensorar. Rekruttering av minst like mange sensorar som ein treng sjølv, er eit must. Oppdaterte endringar finn de på

Les meir »

Prisar på kurs

Standard differensierte kursprisar per i dag er (då utifrå at kursa går på Stord): Stord/heimekommune: kr 550 Fitjar: kr 500 Bømlo/Sveio: kr 450 Etne/Kvinnherad: kr 400

Les meir »

Årsmelding

Her finn du årsmeldingar for FOS. 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Les meir »

Andre utval

–  Eksamensgruppa – har representantar for alle kommunane. Til vanleg to møte årleg. Har m.a. laga regionale og lokale  instruksar som styrer avviklinga av munnleg eksamen.

Les meir »

Kulturskulegruppa

Samansetjing: Kulturskulerektor frå kvar kommune. Kulturskulegruppa sine medlemmar har ikkje varafolk. Oppgåver: Gruppa skal kartlegge trong for, ta initiativ til, samt arrangere kurs innanfor kulturskulesektoren.

Les meir »

Grunnskulegruppa

Samansetjing: Skulefagleg rådgivar frå kvar kommune. Grunnskulegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk. Oppgåver: Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og

Les meir »