SFO-nettverk i FOS

Neste samling vert torsdag 08.11. Då får vi besøk av Øystein Vihovde som er SFO leiar ved Vardenes skole i Stavanger.

Kva for grep gjorde dei då deira SFO gjekk frå å vera ein av dei dårligaste i Stavanger (i følge foreldreundersøkin) til å bli ein av dei aller beste??

Hovudmålgruppa blir SFO-leiarane, men det vil òg vera åpent for andre tilsette.