Presentasjon frå Reguleringsvanskar i eit inkluderingsperspektiv