Arkiv og lenkjer

Her er alle artiklar i FOS tilgjengeleg. Ser du etter tidlegare kurs finn du dei enten i Kurskalenderen eller ved å nytte søkefeltet.

Den kulturelle skulesekken

FOS kommunane samarbeider kvart år om eitt felles regionalt prosjekt innanfor den kulturelle skulesekken (DKS). Dei siste åra er det ”Eg byggjer meg ein båt” som

Les meir »

Utdanningsval

Den reviderte læreplanen i Utdanningsvalg gjelder fra skoleåret 2015/2016 og erstatter læreplanen fra 2008. Faget utdanningsvalg ble innført med Kunnskapsløftet i 2006, og den første

Les meir »

Tilsyn barnehage

FOS held fram med regionale tilsyn etter modellen der 2 tilsynsførarar frå same kommune fører tilsyn i ein annan kommune i samsvar med «byte tenester» prinsippet. I alt

Les meir »

Lerande nettverk

Lærande nettverk som arbeidsform handlar om å etablera strukturar og arbeidsformer som bidrar til å utvikla kompetanse og endra praksis, som igjen kan bidra til

Les meir »

Munnleg eksamen

FOS har kvart år bruk for ca. 100 sensorar. Rekruttering av minst like mange sensorar som ein treng sjølv, er eit must. Oppdaterte endringar finn de på

Les meir »

Statped/FOS

FOS har hausten 2012 inngått ein intensjonsavtale med Statped. Avtalen blei revidert i februar 2014 og omfattar m.a. kompetanseutvikling, nettverk for PP kontora og rettleiing. Nedanfor vil det

Les meir »