Arkiv og lenkjer

Her er alle artiklar i FOS tilgjengeleg. Ser du etter tidlegare kurs finn du dei enten i Kurskalenderen eller ved å nytte søkefeltet.

Årsmelding

Her finn du årsmeldingar for FOS. 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Les meir »

Handlingsplan

I retningsliner for FOS står m.a.: I samband med drøfting av årsmelding og rekneskap, drøfter Styringsgruppa strategiar og arbeidsoppgåver for året som kjem. Strategi og

Les meir »

Andre utval

–  Eksamensgruppa – har representantar for alle kommunane. Til vanleg to møte årleg. Har m.a. laga regionale og lokale  instruksar som styrer avviklinga av munnleg eksamen.

Les meir »

Kulturskulegruppa

Samansetjing: Kulturskulerektor frå kvar kommune. Kulturskulegruppa sine medlemmar har ikkje varafolk. Oppgåver: Gruppa skal kartlegge trong for, ta initiativ til, samt arrangere kurs innanfor kulturskulesektoren.

Les meir »

Barnehagegruppa

Samansetjing: Barnehagefagleg rådgivar frå kvar kommune. Barnehagegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk Oppgåver: Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og

Les meir »

Grunnskulegruppa

Samansetjing: Skulefagleg rådgivar frå kvar kommune. Grunnskulegruppa sine medlemmer har ikkje varafolk. Oppgåver: Gruppa skal kartleggja trong for, ta initiativ til, samt arrangera kurs og

Les meir »

Den kulturelle skulesekken

FOS kommunane samarbeider kvart år om eitt felles regionalt prosjekt innanfor den kulturelle skulesekken (DKS). Dei siste åra er det ”Eg byggjer meg ein båt” som

Les meir »

Utdanningsval

Den reviderte læreplanen i Utdanningsvalg gjelder fra skoleåret 2015/2016 og erstatter læreplanen fra 2008. Faget utdanningsvalg ble innført med Kunnskapsløftet i 2006, og den første

Les meir »

Tilsyn barnehage

FOS held fram med regionale tilsyn etter modellen der 2 tilsynsførarar frå same kommune fører tilsyn i ein annan kommune i samsvar med “byte tenester” prinsippet. I alt

Les meir »

Lerande nettverk

Lærande nettverk som arbeidsform handlar om å etablera strukturar og arbeidsformer som bidrar til å utvikla kompetanse og endra praksis, som igjen kan bidra til

Les meir »

Munnleg eksamen

FOS har kvart år bruk for ca. 100 sensorar. Rekruttering av minst like mange sensorar som ein treng sjølv, er eit must. Oppdaterte endringar finn de på

Les meir »